Główny inspektorat ochrony środowiska
łódzkie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
114,5 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
LdLodzJanPaw-PM10-1g
Łódź
PL1001 Aglomeracja Łódzka
Łódź - wschodnia część dzielnicy Łódź Polesie - rejon skrzyżowania al. Jana Pawła II/al. Włókniarzy/al. Mickiewicza/al. Bandurskiego, zabudowa mieszkaniowa w danym rejonie.
S10 Napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia)
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
01.10.2020
4
Informację o przekroczeniu poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego PM10 przekazano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do wiadomości do Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w celu podjęcia stosownych czynności.
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings