Główny inspektorat ochrony środowiska
łódzkie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
103,1 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
LdPabiKonsta-PM10-1g
Pabianice
PL1001 Aglomeracja Łódzka
Pabianice: centrum miasta - teren zwartej zabudowy.
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S10 Napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia)
01.10.2020
5
Informację o przekroczeniu poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego PM10 przekazano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do wiadomości do Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w celu podjęcia stosownych czynności.
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings