Główny inspektorat ochrony środowiska
pomorskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
119,7 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
PmGdaPoWie01-PM10-1g
Gdańsk
PL2201 Aglomeracja Trójmiejska
01.10.2020
Informację o przekroczeniu poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu informowania PM10 przekazano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego GdańskiegoUrzędu Wojewódzkiego oraz do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańku w celu podjęcia stosownych czynności.
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/1762