Główny inspektorat ochrony środowiska
dolnośląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
103,7 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
DsNowRudJezi-PM10-1g
Nowa Ruda
PL0204 strefa dolnośląska
miasto Nowa Ruda
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
22.10.2020
Powiadomiono o ryzyku przekroczenia / przekroczeniu Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings