Główny inspektorat ochrony środowiska
mazowieckie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
114,7 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MzWarAlNiepo-PM10-1g
Warszawa
PL1401 Aglomeracja Warszawska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S1 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem
18.01.2021