Główny inspektorat ochrony środowiska
mazowieckie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
134 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MzZyraRoosev-PM10-1g
Żyrardów
PL1404 strefa mazowiecka
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
18.01.2021