Główny inspektorat ochrony środowiska


małopolskie
Przekroczenie
ozon
183,1 µg/m3
1 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MpKaszowLisz-O3-1g
Kaszów
PL1203 strefa małopolska
Obszar przekroczenia obejmuje Małopolskę północną
S20 Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu
S19 Napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy
05.07.2018 17:00
70 225