Główny inspektorat ochrony środowiska


świętokrzyskie
Przekroczenie
ozon
189,9 µg/m3
4 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
SkNowiParkow-O3-1g
Nowiny
PL2602 strefa świętokrzyska
Gmina Sitkówka Nowiny
S19 Napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy
S20 Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu
05.07.2018 15:00
Informację o przekroczeniu poziomu informowania ozonu przekazano do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach oraz do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UMWŚ w Kielcach
http://kielce.pios.gov.pl/content/komunikaty/2018/2018_07_05_przekrPI.pdf