Główny inspektorat ochrony środowiska


opolskie
Przekroczenie
ozon
181,2 µg/m3
1 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
OpOlesSlowac-O3-1g
Olesno
PL1602 strefa opolska
Olesno
S20 Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
05.07.2018 12:00
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu przekazano do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do Zarządu Województwa Opolskiego ( Komunikat 3/PI/2018)
www.opole.pios.gov.pl