Główny inspektorat ochrony środowiska


mazowieckie
Przekroczenie
ozon
182,7 µg/m3
1 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MzOtwoBrzozo-O3-1g
Otwock
PL1404 strefa mazowiecka
strefa mazowiecka
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S20 Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu
S10 Napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia)
S19 Napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy
S1 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem
10.08.2018 15:00