Główny inspektorat ochrony środowiska

wielkopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
WpNoTomSzpit-PM10-24g
Nowy Tomyśl
PL3003 strefa wielkopolska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
30.10.2019