Główny inspektorat ochrony środowiska

dolnośląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
111,054 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
DsLegAlRzecz-PM10-1g
Legnica
PL0202 miasto Legnica
miasto Legnica
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
20.11.2019
Powiadomiono o przekroczeniu Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powiadomienie jest podstawą do ogłoszenia alertu poziomu II zgodnie z „Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego”.
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings