Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
105,25 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpKrakBulwar-PM10-1g
Kraków
PL1201 Aglomeracja Krakowska
dzielnica Nowa Huta w Krakowie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S3 Oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu
S2 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
07.11.2019
51 234
powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/