Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
174,235 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
SlGoczaUzdroMOB-PM10-1g
Goczałkowice-Zdrój
PL2405 strefa śląska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
27.11.2019