Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
101,35 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpOlkuCegiel-PM10-24g
Olkusz
PL1203 strefa małopolska
Olkusz
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
31.10.2019
powiadomienie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/