Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
127,363 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
SlSosnoLubel-PM10-1g
Sosnowiec
PL2401 Aglomeracja Górnośląska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
25.10.2019