Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
163,557 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
SlTychyTolst-PM10-1g
Tychy
PL2401 Aglomeracja Górnośląska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
01.11.2019