Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
127,47 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpKrakWadow-PM10-1g
Kraków
PL1201 Aglomeracja Krakowska
dzielnica Wzgórza Krzesławickie w Krakowie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
05.12.2019
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/, http://powietrze.gios.gov.pl, https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/, http://powietrze.gios.gov.pl, https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/