Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
114,265 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpTrzebOsZWM-PM10-1g
Trzebinia
PL1203 strefa małopolska
Trzebinia
S3 Oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
05.12.2019
20 000
powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/, http://powietrze.gios.gov.pl, https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/