Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
188,3 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpKrakSwoszo-PM10-1g
Kraków
PL1201 Aglomeracja Krakowska
dzielnica Swoszowice
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S19 Napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
13.12.2019