Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
211 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
SlTarnoLitew-PM10-24g
Tarnowskie Góry
PL2405 strefa śląska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
26.10.2019