Główny inspektorat ochrony środowiska

mazowieckie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
100,7 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MzOtwoBrzozo-PM10-24g
Otwock
PL1404 strefa mazowiecka
S19 Napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
31.10.2019