Główny inspektorat ochrony środowiska

lubuskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
152,714 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
LuNowaSolMOB-PM10-1g
Nowa Sól
PL0803 strefa lubuska
S1 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
16.12.2019