Główny inspektorat ochrony środowiska

opolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
OpPrudPodgor-PM10-1g
Prudnik
PL1602 strefa opolska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S10 Napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia)
30.12.2019