Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
138,076 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpKrakAlKras-PM10-1g
Kraków
PL1201 Aglomeracja Krakowska
centrum Krakowa
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S1 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
29.03.2020
25 000
powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6