Główny inspektorat ochrony środowiska

dolnośląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
242,355 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
DsNowRudJezi-PM10-1g
Nowa Ruda
PL0204 strefa dolnośląska
Nowa Ruda
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
03.04.2020