Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
142,407 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
SlGoczaUzdroMOB-PM10-1g
Goczałkowice-Zdrój
PL2405 strefa śląska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
03.04.2020