Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
112,12 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpZabieWapie-PM10-1g
Zabierzów
PL1203 strefa małopolska
Zabierzów
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
08.04.2020
powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6