Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
128,334 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpOswiecBema-PM10-1g
Oświęcim
PL1203 strefa małopolska
Miasto Oświęcim
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S19 Napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S3 Oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu
11.04.2020