Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
138,78 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpKrakAlKras-PM10-24g
Kraków
PL1201 Aglomeracja Krakowska
centrum Krakowa
S1 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
18.03.2020
powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa
http://powietrze.gios.gov.pl, https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/ http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6