Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
153,55 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpNoSaczNadb-PM10-24g
Nowy Sącz
PL1203 strefa małopolska
Nowy Sącz
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
27.03.2020
83 000
powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6 http://powietrze.gios.gov.pl, https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/