Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
155,3 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
SlMyszMiedzi-PM10-24g
Myszków
PL2405 strefa śląska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
03.04.2020