Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
139,29 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpOswiecBema-PM10-24g
Oświęcim
PL1203 strefa małopolska
Oświęcim
S3 Oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
07.04.2020
powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa
http://powietrze.gios.gov.pl,