Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
115,59 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpZabieWapie-PM10-24g
Zabierzów
PL1203 strefa małopolska
Zabierzów
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
02.04.2020
powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa
http://powietrze.gios.gov.pl, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6