Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
179,3 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
SlPszczBoged-PM10-24g
Pszczyna
PL2405 strefa śląska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
28.04.2020