Główny inspektorat ochrony środowiska

świętokrzyskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
137,02 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
SkNowiParkow-PM10-1g
Nowiny
PL2602 strefa świętokrzyska
gmina Sitkówka-Nowiny (powiat kielecki)
S3 Oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
16.09.2020
Informację o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego (PD) pyłu PM10 przez stężenia dobowe przekazano do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach