Główny inspektorat ochrony środowiska
Jakość powietrza w Polsce w roku 2011 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach PMŚ

Raport dotyczący jakości powietrza w Polsce za 2011 wykonany na podstawie pomiarów stężeń zanieczyszczeń na stacjach Państwowego Monitoringu Środowiska dostępny jest tutaj.