Główny inspektorat ochrony środowiska
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Do 31 stycznia 2013 r. trwają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego aktualizującej program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt konsultowanego dokumentu jest dostępny pod adresem: http://malopolskie.pl/apop.