Główny inspektorat ochrony środowiska
Nowe programy ochrony powietrza dla województwa kujawsko-pomorskiego

W dniu 28 stycznia 2013 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił cztery nowe programy ochrony powietrza:

 

  • program ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu i docelowego dla niklu.

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/files/sejmik/uchwaly/2013/US-4-13-534.pdf

 

  •  program ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5.

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/files/sejmik/uchwaly/2013/US-4-13-535.pdf

 

  • program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu docelowego arsenu.

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/files/sejmik/uchwaly/2013/US-4-13-536.pdf

 

  • program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu.

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/files/sejmik/uchwaly/2013/US-4-13-537.pdf

 

Informacje o ww. programach są również dostępne w zakładce "Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych"