Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Ustroniu

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Ustroniu przy ul. Sanatoryjnej 7 wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO2, NOx, NO). Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza w przypadku w/w tlenków azotu można pozyskać ze stacji w Żywcu przy ul. Kopernika 83 a.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Praca analizatora została przywrócona.