Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza w przypadku dwutlenku siarki można pozyskać ze stacji w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego 2.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Praca analizatora została przywrócona.