Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu PM10 i PM2.5 ze stacji w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego

Informujemy, że w związku z awarią analizatora pyłu PM10/PM2.5 zainstalowanego na stacji w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego, od dnia 11.02.2021 r. nastąpiła przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów dla pyłu PM10 i PM2.5. Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii. Przepraszamy za utrudnienia.

Jednocześnie informujemy, że w czasie awarii wyniki pomiarów automatycznych pyłu PM10 i PM2.5 nie są gromadzone i nie będą dostępne po jej usunięciu. Jednak w przypadku pyłu PM10, z tego okresu, będą dostępne wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 do końca marca 2021 r.

Informujemy, że wyniki pomiarów pyłu PM10 są ponownie dostępne od 12.02.2021 r. (godz. 16:00), a wyniki pomiarów pyłu PM2.5 są dostępnie od 16.03.2021 r. (godz. 12:00).