Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 26.02.2021 r. na stacji Nowy Targ, pl. Słowackiego (stężenie średniodobowe– 110 µg/m3)

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.