Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 02.03.2021 r. na terenie województwa dolnośląskiego wystąpiło przekroczenie:

  • poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w Nowej Rudzie - stężenie średniodobowe wynosiło 113 µg/m3.

W dniu 03.03.2021 r. istnieje ryzyko :

- przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje miasta Kłodzko i Nowa Ruda.

- przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat karkonoski i miasta Środa Śląska, Dzierżoniów, Jelenia Góra, Legnica, Lubań, Oława i Wrocław.

Prognozy na 04.03.2021 r.  wskazują na poprawę jakości powietrza.