Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że  w dniu 6 marca 2021 r. istnieje  ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie miasta Nowa Ruda.

Prognoza na dzień 07.03.2021 r. nie wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu informowania.