Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego ze stacji zlokalizowanej w Nysie, przy ul. Rodziewiczówny

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Nysie, przy ul. Rodziewiczówny spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.

Dnia 09.03.2021 r. od godz. 14.00 przywrócono wyniki pomiarów na stacji.