Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 09 marca 2021 r. na terenie województwa dolnośląskiego wystąpiło przekroczenie:

  • poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w Nowej Rudzie - stężenie średniodobowe wynosiło 117 µg/m3.

W dniu 10.03.2021 r. istnieje ryzyko :

- przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje powiat kłodzki.

- przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasta: Legnica, Wrocław.

W kolejnych dniach przewiduje się poprawę jakości powietrza.