Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 10 marca 2021 r. na terenie województwa dolnośląskiego wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3):

  • w Nowej Rudzie - stężenie średniodobowe wynosiło 137 µg/m3,
  • w Kłodzku - stężenie średniodobowe wynosiło 120 µg/m3.

W kolejnych dniach przewiduje się poprawę jakości powietrza.