Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko wystąpienia przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że  w dniu 9 marca 2021 r. istnieje  ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) dla miast: Nowa Ruda, Kłodzko, Lubań, Środa Śląska.

Prognoza na dzień 10.03.2021 r. wskazuje na utrzymywanie się wysokiego poziomu stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu.