Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.03.2021 r.

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji w Raciborzu (105 µg/m3).  Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował powiat raciborski.